thanhtoan1196 / API-Get-Link-Zing-Mp3

Mã nguồn sử dụng API hỗ trợ get link trên Zing Mp3.

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Hướng dẫn sử dụng mã nguồn:

##Mục Lục:

####Mục đích:

 • Mình tạo ra mã nguồn UDF này nhằm hỗ trợ các bạn nào muốn tạo tool get link mp3 mà không muốn vất vả trong việc lấy dữ liệu.
 • Do UDF chỉ là phiên bản đầu tiên, nên các dữ liệu lấy về vẫn còn phần hạn chế, mình sẽ update tiếp các bản tiếp theo cập nhập thêm nhiều chức năng (Ví dụ như lấy file karaoke của Zing Mp3,...)

####Kiến thức cần thiết:

 • Biết sử dụng UDF trong AutoIT

####Hướng dẫn sử dụng:

 • Bộ mã nguồn này bao gồm:
 • Json.au3
 • BinaryCall.au3
 • API_Zing.au3
 • Example.au3
 • Sau khi tải xuống thành công, việc đầu tiên của các bạn là mở Example.au3 lên và chạy thử!
 • Nếu hoạt động tốt, các bạn có thể bắt tay vào việc làm tool, ngược lại nếu không được thì việc đầu tiên các bạn hãy kiểm tra những giá trị truyền vào có đúng chưa,... bla... bla...
 • Nếu vẫn không được các bạn có thể lên GitHub để tìm bản UDF version mới nhất hoặc nhận sự giúp đỡ từ group.

####Tác giả: Zhu Jin Feng

About

Mã nguồn sử dụng API hỗ trợ get link trên Zing Mp3.


Languages

Language:AutoIt 100.0%