Statiq (statiqdev)

Statiq

statiqdev

Geek Repo

Static site generator and content generation framework.

Home Page:https://statiq.dev

Twitter:@statiqdev

Github PK Tool:Github PK Tool

ezoic increase your site revenue

Statiq's repositories

Statiq.Web

Statiq Web is a flexible static site generator written in .NET.

Language:C#License:NOASSERTIONStargazers:1488Issues:67Issues:713

Statiq.Framework

A flexible and extensible static content generation framework for .NET.

Language:C#License:NOASSERTIONStargazers:318Issues:21Issues:180

CleanBlog

A blogging theme for Statiq Web.

Language:JavaScriptStargazers:32Issues:0Issues:0

Statiq.Docs

A static documentation site generator.

Language:C#License:NOASSERTIONStargazers:22Issues:9Issues:48

Website

Code for the statiq.dev website, built with Statiq.

Language:HTMLStargazers:15Issues:0Issues:0

Discussions

Discussions related to Statiq Framework, Statiq Web, and other Statiq projects.

Docable

Documentation theme for Statiq Docs.

Language:SCSSStargazers:3Issues:0Issues:0

Design

Design and branding resources.

Stargazers:1Issues:0Issues:0

Statiq

A consolidated repository with all core Statiq projects as submodules.

Stargazers:1Issues:0Issues:0