truskovskiyk / stop-russia-it

An open letter from IT industry specialists to protect Ukraine from information warfare. Відкритий лист спеціалістів IT-індустрії на захист України від інформаційної війни.

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

An open letter from IT industry specialists to protect Ukraine from information warfare

On February 24, 2022, the Russian Federation insidiously attacked independent Ukraine. They are waging a dirty information war among the whole world and a direct war on the territory of Ukraine.
With the help of public hosting IT projects, package managers, forums, CDNs, and other resources that were created for the benefit of IT professionals and convenience, they are now used to wage war and destroy civilians. We believe that such resources make it possible to disseminate false information in Russia and can be used in the introduction of military action, namely source code, software, and other digital information. These resources also make it possible to finance and continue Russia's war with the help of the IT sector.

We call you not to help the Russian IT sector in any activity.

We call not to use information resources and not to finance the Russian IT sector, because it finances the war.

We call on the resources used by the Russian IT sector to restrict any traffic to and access to these networks from Russia:

Package manager

Version controls

Website questions and answers, forums

Documentation, Information portals, etc.

Freelance, Professional networks, News

CDN, Security, Protection, Monitoring

Companies, Software, Activations

 • Microsoft

  • Revocation of product activation
  • Visual Studio Code ban on free download
  • GitHub desktop removal of work sessions and network blocking
 • JetBrains

  • Revocation of product activation
  • Blocking access on free download for trial use
 • Slack

  • Network blocking for communication
  • Blocking access on free download
 • Atlassian

  • Blocking access for planning
 • Skype

  • Blocking access for communication

How help?

Every developer, everyone involved in IT is important to us.

Add star and/or fork repository will help to spread faster and push companies to close access!

Glory to Ukraine! Glory to heroes!


Українською / Ukraine


Відкритий лист спеціалістів IT-індустрії на захист України від інформаційної війни

24 лютого 2022 року РФ підступно напала на незалежну Україну. Вони ведуть брудну інформаційну війну серед всього світу та пряму війну на территорії України.
За допомогою публічних хостинг ІТ-проектів, менеджерів пакетів, форумів, CDN та інших ресурсів, які були створенні для блага спеціалістів ІТ-сектору і зручності роботи, наразі використовуются для введення війни та знищення мирного населення. Вважаємо, що такі ресурси надають змогу поширювати хибну інформацію на території РФ та можуть бути використанні у введені війскових дій, а саме вихідний код, програмне забезпечення, інші види цифрової інформації. Також ці ресурси надають змогу фінасувати та продовжувати війну РФ за допомогою ІТ-сектору.

Ми закликаємо не домогати ІТ-сектору РФ у будь-якій діяльності.

Ми закликаємо не використовувати інформаційні ресурсі та не фінансувати ІТ-сектор РФ, бо це фінансує війну.

Ми закликаємо ресурси якими користуються ІТ-сектор з РФ обмежити будь-який трафік до цих мереж та доступ:

Пакетні менеджери

Контроль версій

Веб-сайт запитань і відповідей, форумы

Документація, інформаційні портали, тощо

Фриланс, професійні мережі, новини

CDN, Безпека, Захист, Моніторинг

Компанії, Програмне забезпечення, Активації

 • Microsoft

  • Відкликання активації продуктів
  • Visual Studio Code заборона на вільне скачування
  • GitHub desktop зняття робочих сессій та блокування мережі
 • JetBrains

  • Відкликання активації продуктів
  • Заборона на вільне скачування для тимчасове користування(trial)
 • Slack

  • Блокування мережі для спілкування
  • Заборона на вільне скачування
 • Atlassian

  • Блокування доступу для планувань
 • Skype

  • Блокування доступу для спілкування

Поширюйте і додавайтесь

Нам важливий кожен розробник, кожен кто причетний до ІТ.

Додай зірочку та зроби форк, це допоможе швидше поширити та призвати компанії до обмеженя!

Слава Україні! Героям слава!

ezoic increase your site revenue

About

An open letter from IT industry specialists to protect Ukraine from information warfare. Відкритий лист спеціалістів IT-індустрії на захист України від інформаційної війни.