sskras / dalykai

Tvarkymų medis, strigimų (priežąsčių, RCA) medis

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Paveikslėlių talpykla

sskras opened this issue · comments