prodtestapp / prodtest-server

Prodtest Server is the core backend infrastructure for Prodtest platform

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

ProdTest Server

MIT License

Prodtest Sunucusu, Prodtest platformu için temel arka uç altyapısıdır.

Client projesi için: ProdTest Web Client

Postman Collection

Run in Postman

Demo Kullanıcı

  email: teknasyon@teknasyon.com
  password: teknasyon123

Kurulum

Composer yardımıyla kurulum:

Aşağıdaki komut yardımıyla uygulamanın ihtiyaç duyduğu paketlerin indirilmesi gerekmektedir.

  composer install

Enviroment dosyasının kopyalanması.

  cp .env.example .env

Enviroment dosyasını kopyaladıktan sonra ilgili değerleri doldurmanız gerekmektedir. Örneğin;

  DB_CONNECTION=pgsql
  DB_HOST=127.0.0.1
  DB_PORT=5432
  DB_DATABASE=DATABASE_NAME
  DB_USERNAME=USERNAME
  DB_PASSWORD=PASSWORD

Laravel uygulaması için key oluşturulması gerekmektedir. Aynı zamanda authentication sistemi için jwt secret anahtarı oluşturulmalıdır:

  php artisan key:generate
  php artisan jwt:secret

Database bağlantısı yapıldıktan sonra tabloların oluşması ve default değerlerin oluşturulması için aşağıdaki komutların çalıştırılması gerekmektedir.

  php artisan migrate
  php artisan db:seed

Çalıştırma

Uygulama ile ilgili kurulumları tamamladık. Sırada uygulamayı çalıştırmak kaldı.

  php artisan serve

Authors

About

Prodtest Server is the core backend infrastructure for Prodtest platform

License:MIT License


Languages

Language:PHP 88.0%Language:Blade 10.8%Language:Dockerfile 0.7%Language:Shell 0.5%