navjordj / goPass

Simple CLI password manager written in GO

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

GoPass

Simple CLI password manager written in GO. Saves AES256 encrypted passwords in a database locally.

Installation

git clone https://github.com/navjordj/goPass
cd goPass
go install

Usage

Insert

goPass insert

Get Password

goPass get

Update Password

goPass update

Ågjøre

 • Generer innsatt passord random (insert.go)
 • Hente ut passord fra databasen og decrypte
 • Teste i praksis
 • Skrive en README
 • Finne et heftig navn
 • Samme passord for alt (masterpassord)
 • La bruker bestemme passordinstillinger (stor bokstav, lengde osv.)
 • Legge til mail
 • Mulighet til å oppdatere passord
 • Mulighet til å oppdatere email
 • Slette passord i databasen
 • Droppe sqlite for postgres
 • Skrive passord til clipboard (https://godoc.org/github.com/atotto/clipboard)
 • Fjerne cobratekst
 • Tester
 • Eksporter all data
 • Importer data
 • Error handling

About

Simple CLI password manager written in GO

License:Apache License 2.0


Languages

Language:Go 100.0%