navjordj / AVTX1

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

AVTX1

Gi tillatelse på Ubuntu:

sudo chmod a+rw /dev/ttyACM0

Fjernstyre fra ubuntu med ssh:

Standardpassord: nvidia

IOT:

ssh nvidia@10.248.0.101 

Eduroam:

ssh nvidia@10.243.1.114

Fjernstyre Jetson Nano med ssh:

Standardpassord: nvidia

Eduroam:

ssh eik@128.39.234.208

Fjernstyre Jetson nano med VNC:

Standardpassord: nvidia
Bruker vnc-viewer:
eik@128.39.234.208

Starte lidarvisualisering med ROS

cd catkin_ws
roslaunch rplidar_ros view_rplidar.launch

Kjøre testapplikasjon på Ubuntu

cd lidar/sdk/output/Linux/Release
sudo ./test_simple

Visualisere lidardata med matplotlib

cd visualizor
python vizualize_data.py points.txt

Utstyrsliste

RPLidar-A1
Logitech C720 webcam
HSP Kutiger Rally 1:10 Brushed RC car
TX1 Development kit

About


Languages

Language:C++ 88.9%Language:C 7.2%Language:Makefile 2.2%Language:Pawn 1.0%Language:Python 0.7%Language:Shell 0.1%