kuzkry / cpp-thd-2021-12-06

Szkolenie z programowania wielowątkowego w C++

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Szkolenie - Programowanie wielowątkowe w C++

Ankieta

Linki

Dokumentacja + slajdy

Środowisko (2 opcje do wyboru)

 1. Konfiguracja lokalna

  Jeśli uczestnik chce skonfigurować lokalnie swoje środowisko, to należy zainstalować:

  • Dowolny kompilator C++ (gcc, clang, Visual C++) wspierający C++11/14
  • CMake > 3.15
   • proszę sprawdzić wersję w lini poleceń

    cmake --version
    
 2. Wirtualna maszyna - VirtualBox 6.1

IDE - Visual Studio Code

Zainstalować wtyczki C++

 • C/C++
 • CMakeTools
 • Live Share
ezoic increase your site revenue

About

Szkolenie z programowania wielowątkowego w C++


Languages

Language:C++ 98.7%Language:CMake 1.3%