insanolanbiri / denemesonuc

orbim ölçme değerlendirme şeyi için bir modül

Home Page:https://pypi.org/project/denemesonuc/

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

denemesonuc

orbim ölçme değerlendirme şeyi için bir modül.

yükleme

pip install denemesonuc

tabi firefoxu yükleyip daha sonra da geckodriver'ı indirmen lazım.

basit kullanım

from denemesonuc import Denek, Deneme

biri = Denek(ad="biri", no=7, sinif_duzeyi=9, sehir="ŞEHİR", okul_adi="Okul Adı")
deneme = Deneme(deneme_adi="deneme adı", url="https://bes.karnemiz.com/?pg=ogrgiris")
biri.fetchDeneme(deneme)
sonuc = biri.getDeneme("deneme adı")

sinif=sonuc.sinif
puan=sonuc.puan

genel_dogru=sonuc.genel.dogru
fizik_dogru=sonuc.fzk.dogru
edebiyat_yanlis=sonuc.edb.yanlis
kimya_bos=sonuc.kim.bos
matematik_net=sonuc.mat.net

sinif_derece=sonuc.derece.sinif
kurum_derece=sonuc.derece.kurum
il_derece=sonuc.derece.il
genel_derece=sonuc.derece.genel

About

orbim ölçme değerlendirme şeyi için bir modül

https://pypi.org/project/denemesonuc/

License:GNU General Public License v3.0


Languages

Language:Python 100.0%