TahsinGokalp / kontra-is-anlasmasi

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Kontra İş Anlaşması

Giriş

Bir çok yazılım firması, bir çok ilan veriyor. İlanlarda yer alan talepler de şirketlerin varsaydığı "eleman fazlalığı" ile doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Bazı ilanlar var ki bizler tarafından eğlence amaçlı olarak arkadaşlara gönderilen kara mizah çizgisine yakın çizgide seyrediyorlar.

Esas şu ki, iyi bir yazılımcı şirket tarafından ne arandığına değil, şartlara ve "o şirketin çatısı altında başına ne maceralar gelecek" ile ilgileniyor. "Olur mu canım" demeyin, kendinizi kandırırsınız. "İşe alım" iki taraflı bir anlaşma ve taraflar kendi çıkarları için masadalar, kimse kimseye bir şey lutfetmiyor.

İşte tam da bu nedenden dolayı GitHub gibi bir platform üzerinden yazılımcıların kendi iş prensiplerini listeleyebilecekleri bir proje başlatmak istedim. Bu basit manifesto hem forklanarak kişilerin kendi taleplerini oluşturmaları ve belirtmelerine yardımcı olabilecek, hem de kişisel görünen hassasiyetlerin ne kadar yaygın olduğu konusunda bir farkındalık oluşturacak diye umuyorum.

Eser Özvataf
http://eser.ozvataf.com/

Manifesto

 • Mesai saatleri esnek olmayan,

 • Haftasonu, tatiller ve mesai bitişlerini personelinin "kutsalı" niteliğindeki "özel" hayatı olarak benimseyip, bu zaman dilimlerine:

  • hiçbir şekilde iş konularıyla personelini rahatsız etmeyen,

  • toplantı veya etkinlik ayarlamayan,

  • ulaşılabilir olmasını beklemeyen,

  • haftalık çalışma saati yasalarda belirtilen limitleri aşmayan,

  • haftanın iki gününü (normal şartlarda cumartesi ve pazar) çalışma günü ilan etmeyen,

 • Ek mesaiyi ücretsiz bir zorunluluk değil, çalışanın kendi saatlik ücretinden daha yüksek bir meblağ üzerinden gönüllülük esasına göre uygulayan,

 • Çalışanlarının sosyal ve çalışan haklarını koruyan,

  • Sigorta primini aldığı maaş üzerinden gösteren,

  • Çalışılan ilk günden itibaren sigorta primi ödemeye başlayan,

  • Yıllık izin konusunda pazarlık yapmayan,

  • Cuma günü izin aldığında Cumartesi izinli göstermeyip, yıllık izinden iki gün düşmeyen,

  • Anlaşılan periodlarda "maaş artışı değerlendirmesi"ni "gözden geçirmek" yerine "gerçekleştiren", bu artışı da "yapılması gereken asgari ücret arttırımına" ek olarak performansa dayalı belirleyen,

  • Anlaşılan periodlarda ücret ödemesini eksiksiz yapan,

 • Yapılacak iş konusunda detaylı bir analiz safhası geçirilmemiş ise, teknik varsayımlarda bulunmayan,

  • Yetişmeyen projeler gibi sorunların kaynağının bireysel hatalardan değil de, durumu önceden sezememiş, organlarını iyi tanımama olasılığı olan bir organizasyon tarafından oluştuğunu düşünen,

  • Yetersiz kaynaklarla (insan, donanım, v.s.) iş yapılmasını beklemeyen,

 • "HTML yazacak kişi" gibi bir pozisyon için herhangi bir yazılım dersi almış bir çalışan yeterli iken, mühendis'in yaptığı işin tanımını bilmeksizin ondan mühendis diploması istemeyen, istiyor ise ilgili pozisyon için "HTML yazan kişi" ücreti yerine mühendis ücreti vermeyi düşünebilen,

 • Çalışan adayının özgeçmişine "göz atmak" yerine özenle okuyup değerlendirecek, özgeçmişle ilgili anlamadığı, detaylı bilmek istediği ve eksik olduğunu düşündüğü noktaları sorarak ilgili pozisyon için adayın artı ve eksilerini değerlendirebilecek,

 • Maaşı kişinin yaşam şartları (yaşı, evli olması, çocuk sahibi olması, aracı olması, ev kirası, borçları) üzerinden değil de yapacağı iş üzerinden belirleyecek,

 • Her ne kadar mümkün olsa da, yazılımcısından sözleşme hazırlamasını, slogan bulmasını, deneyimli bir şoför olmasını, arayıp "müşterinin gazını almasını" istemeyen,

 • Kendi sosyal medya projelerine çalışanlarının kişisel hesaplarını aracı etmeyen,

 • Çalışanlarının sosyal medya hesaplarına stalker olarak yaklaşmayan,

 • Çalışanlarının gizlilik ve özel hayatlarına saygı çerçevesinde onları sesli veya görüntülü olarak kayıt altına almayan,

 • Kişisel tercih, tavırlara odaklanmayacak,

 • Cinsiyetçi yaklaşımları olmayan,

bir işyeri arıyorum. Konu yukarıdaki şartları karşılayamamak değil, tamamen edinilen iş tecrübesiyle "iş yapmak" tanımının dışında kalan kısımları ortaya koymakla ilgilidir.

Lisans

Public Domain

Benzer

About

License:Apache License 2.0