TahsinGokalp / article-management

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

Open Source Love StyleCI MIT Licence

WIP

TODO

 • Servislerin ve controllerların düzenlenmesi gerekiyor.
 • Forgot password eklenecek.
 • Türkçe dil eklenecek.
 • Anasayfaya istatistik eklenecek.
 • Kullanıcılar eklenecek.
 • Makaleler eklenecek.
 • Kayıtlar eklenecek.
 • Profil eklenecek.
 • Çıkış eklenecek.
 • Döküman yazılacak.
 • Ekran görüntüleri eklenecek.
 • DB ve dosya yedekleme eklenecek. (Onedrive?)
 • Headera hızlı erişim linkleri eklenecek.
 • Menü daha düzgün bir hale getirilecek.
 • Tez yazımı eklenecek.
 • Makalelere kısayollar eklenecek. Yıllara göre arama vs.
 • Makale arama eklenecek.
 • İstatistik sayfası jsleri düzeltilecek.

About

License:MIT License


Languages

Language:PHP 65.0%Language:Blade 34.7%Language:Shell 0.2%