Joroovb / mdgen

Geek Repo:Geek Repo

Github PK Tool:Github PK Tool

mdgen

  • Vul je cv aan in resume.md
  • Vervang profile.jpg met een foto van jezelf
  • Commit en push je verandering naar Github
  • Na een paar minuten heeft Github een nieuwe resume.pdf voor je gemaakt

Licence

Please see license.txt.

About

License:MIT License


Languages

Language:CSS 84.1%Language:HTML 12.7%Language:Shell 3.2%